Generalforsamling 29 marts 2022

Der afholdes generalforsamling for foreningens medlemmer .                                                              Tirsdag d. 29 marts kl. 19.00 i forenings lokaler på banen i hallen.                                                      Dagsorden ifølge vedtægter.                                                                                                                                  Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 22 marts.