Generalforsamling

Vester Han Herreds Skytteforening afholder generalforsamling.

Tirsdag den: 3 Marts klokken 19:30.

Det afholdes i opholdslokalet i tilknytning til banen i Jammerbugt Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Foreningen er vært ved en bid brød og kaffe.

Håber på stort fremmøde.

På Bestyrelsens vegne.

Egon Østergaard

Formand